Iwillnevergiveup

Vidarebefordrat

Kategori: Miljö

I senaste nyhetsbrevet från Gunnar Lindgren ( gunnar.lindgren@ale.mail.telia.com ) läser jag detta:

 
Den kanske viktigaste kostfrågan idag och i framtiden - kadmium
 
Av alla hälsofrågor som är relaterade till vår kost anser jag att kadmiumfrågan är den mest allvarliga, eftersom den är så ödesmättad. Det kadmium som vi lägger med gödsel på åkermarken kan aldrig tas bort, utan ger inte bara oss ökande hälsorisker utan alla kommande släkten.
 
Kadmiumhalten i åkermark och livsmedel har ökat oavbrutet och ökningen fortsätter. Den är idag så hög, att medicinska rapporter tyder på att både njurskador , cancer i livmoder och prostata kan sättas i samband med vårt "normala" intag av kadmium.
   I början av detta decennium fanns en uttalad gemensam målsättning hos både kadmiumforskarna, det svenska jordbruket, livsmedelstillverkarna, kostgödselindustrin och konsumenterna att hålla kadmiumtillförseln på lägsta möjliga nivå.
 
Men idag, när kadmiumfrågan skärpts genom sambanden med cancer, finns det tecken på att jordbruket håller på att frångå denna restriktiva syn på kadmiumfrågan och kanske till och med godtar att använda de mest kadmiumförorenade gödselsorter som finns. Se bilaga.
 
Jag skulle önska att ni sätter er in det material som jag här sänder er, och sprid det gärna. Organisationen Sveriges Konsumenter i Samverkan undersöker nu om tillverkare av känsliga livsmedel kontrollerar sina produkter m a p kadmiuminnehåll. Ordförande Bengt Ingerstam hoppas att jordbruket går tillbaka till en restriktiv kadmiumpolitik, utan att vi konsumenter måste agera . Men i värsta fall kommer en period av kadmiumanalyser och konsumentaktioner.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: