Iwillnevergiveup

Långt till Lund?

Kategori: Miljö

Måste börja detta inlägg med en rolig historia från min tågresa till Lund i torsdags.
Bredvid mig satt en barnfamilj inklusive mormor som skulle till Kastrup för att sedan ta flyget till något varmt land långt borta. Ytterligare en person skulle ansluta till sällskapet i Lund. När vi står på stationen i Höör frågar ett av barnen mormor: ska Petronella gå på samma tåg som detta i Lund? Ja, svarar mormor. Då måste det här vara ett väldigt långt tåg! säger barnet.
Ni kan tro att det bubblade av skratt inom mig. :)

Det gjorde det dock inte när jag senare under kvällen lyssnade på Maj-Lena Lindersons föreläsning. Visserligen var hon mycket trevlig att höra på men budskapet är ju rätt tungt...
Hon inledde med att tala om atmosfären som en begränsad resurs. Det är inte bara malmer och fossila bränslen som är ändliga resurser - även luft, vatten och andra resurser som vi betraktat som oändliga, kan bli ändliga om vi fortsätter leva som vi gör.
Hon pratade också mycket om positiva och negativa feedbackprocesser som kommer att förstärka klimatförändringen. Som exempel kan jag nämna det faktum att när inlandsisarna smälter får vi mer vatten som kan avdunsta och sedan falla ner som regn och sedan åter avdunsta osv. Det innebär att vi får mer vattenånga (som är en växthusgas) i atmosfären och växthuseffekten ökar och isarna smälter ännu snabbare...
Vidare berättade hon om olika klimatmodeller och att det är genom sådana som man har kunnat konstatera att människans aktivitet har stor betydelse för de pågående klimatförändringarna.
De modeller man nu jobbar med sträcker sig fram till år 2100. Man kan då utläsa att oavsett hur mycket vi släpper ut kommer koldioxidhalten i atmosfären att öka. Det kommer att bli varmare och havsytans nivå kommer att stiga. Hur mycket beror dock på mängden utsläpp och under hur lång period dessa pågår.
De största temperaturskillnaderna kommer vi att få på kontinenterna och vid polerna, framförallt i Arktis.
I Medelhavsområdet kommer det troligen att bli lika varmt och torrt som det nu är i Afrika. Hos oss i Skåne kommer årsmedeltemperaturen med stor sannolikhet att öka med några grader och det kommer att bli torrare under somrarna och blötare under vintrarna.
Hur stora förändringarna blir, beror mycket på hur politikerna hantera situationen och vilka beslut de fattar!

För att få veta mer kan man bla läsa "En ännu varmare värld" av Klas Bernes.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: