Iwillnevergiveup

Planeten reagerar

Kategori: Miljö

Varje år anordnar Lunds universitet "Naturvetenskapsdagar" för gymnasieelever. Jag brukar åka dit med mina samhällsvetare och i år även med handelseleverna som läser turisminriktning. De brukar uppskatta både föreläsningarna och att få känna på studiemiljön.

Här följer en kort sammanfattning av de föreläsningar jag själv var med på:

" 5 grader varmare" - solsemester eller klimatkatastrof
Föreläsare Lena Ström och Thomas Hickler

Temperaturen på norra halvklotet har ökat ca 1 grad de senaste hundra åren. Detta beror på våra utsläpp av växthusgaser - framförallt koldioxid och metan, men också på det sätt vi använder marken tex skogsskövling.
De förändringar vi människor satt igång går mycket fortare än de naturliga variationer man vet har förekommit tidigare.
Detta kommer att leda till att vi inte bara får varmare klimat utan också till att vädret blir mer extremt. Mer regn i redan regniga områden och mindre i torra områden. Det kommer också att bli fler och starkare stormar och mer extremväder. Uppvärmningen leder också till att inlandsisarna smälter och havsnivån stiger.
Den sk återkopplingen ( tex det faktum att isarna smälter och blir till mörka havsytor som absorberar mer värme och att permafrosten smälter och metangas avges) innebär att den globala uppvärmningen kan gå fortare än vi ens kan föreställa oss.
De modeller forskarna arbetat fram visar dock att vi kommer att få en medeltemperaturhöjning på minst 2 grader. Detta förutsätter dock att vi gör en total omställning av hela samhället NU. Beroende på vad vi är beredda att göra åt situationen, är ett mer realistiskt scenario att vi får en ökning på mellan fyra och åtta grader de närmaste 200 åren. Havsytan kommer att höjas med mellan 20 cm ( i allra bästa fall) och upp till 3 meter på hundra år.
Vi kommer kanske redan år 2050 att ha 200 miljoner klimatflyktingar (människor som inte kan bo kvar pga klimatförändringarna).
Det vi - var och en av oss - gör spelar stor roll. Sverige är fortfarande en förebild runt om i världen och om vi kan minska våra utsläpp av växthusgaser kommer andra att se att det är möjligt.
Lena och Thomas avslutade sin föreläsning med en skrämmande upplysning: idag subventioneras användningen av fossila bränslen med 250 miljarder dollar per år av politiker runt om i världen. Att behålla utsläppen på samma nivå som idag (vilket skulle kunna innebära att vi bara får en medeltemperaturhöjning på ett par grader) skulle kosta 240 miljarder dollar per år.

Jag säger bara: Pressa era politiker!!!


"83.5 grader Nord": vad händer - och vad har hänt i ett globalt uppvärmningsperspektiv?
Föreläsare Per Möller

Normalklimatet på norra halvklotet är istid! Vi befinner oss i en interglacial (mellan två istider). De naturliga förändringarna beror på förhållandet mellan solen och jordaxelns lutning. Människans aktivitet späder på de naturliga förändringarna - hur mycket är omöjligt att säga.
Sedan 1940 har koldioxidutsläppen i atmosfären fyrdubblats och under samma period har temperaturen ökat med 0,6 grader.
Det märkas framförallt i Arktis. Havsisen har minskat med 53% i utbredning och blivit 70% tunnare. "En öppen arktisk bassäng kan vara verklighet redan om 25 år."
Sedan 1920 har glaciärisarna minskat i yta. Detta leder till att havsnivån stiger. Om hela Grönland blir isfritt stiger havsnivån med 5-7 meter. Detta går dock mycket långsamt!
Skulle isbjörnarna klara detta? Man vet att de har klarat isfria perioder förr, men då var de inte lika påverkade av gifter (PCB) som idag och hade därför troligen bättre motståndskraft. Nu är bla deras reproduktionsförmåga så nedsatt att det är tveksamt om de skulle klara en isfri period.


Syrebrist i Östersjön - naturlig eller ej?
Föreläsare Lovisa Zillén

Syrebrist leder till döda havsbottnar som sedan täcks av en bakteriematta. Följderna blir fiskdöd och algblomning. Idag är områdena i Östersjön som drabbats av syrebrist lika stora som hela Danmarks yta. Orsaken är övergödning pga utsläpp av kväve och fosfor från jord- och skogsbruk, men också från industrin och avlopp plus kvävehaltig nederbörd.
Utbredningen av syrefria bottnar har ökat fyra gånger de senaste 50 åren.
Detta har skett naturligt tidigare men det finns tydliga samband mellan ökade utsläpp och klimatförändringarna.
Östersjön är mycket känslig pga att det är ett innanhav med bräckt vatten.
Det enda som kan rädda Östersjön är minskade utsläpp från jordbruket.

Som avslutning vill jag då uppmana alla att äta mindre kött eftersom djurhållning ger större problem än odling!

Kommentarer

 • C säger:

  Det som du är kallar för återkoppling är i själva verket positiv återkoppling. Det innebär att resultatet av en process förstärker processen. Den matar sig själv skulle man kunna säga. Rundgång i ljudsystem är ett exempel på positiv återkoppling. Negativ återkoppling däremot innebär att resultatet av en process hämmar urspungsprocessen. Ett vanligt exempel är termostater som värmer mindre när temperaturen stiger. När man bara snackar om återkoppling så innebär det alltså bara ett system där utflödet på något sätt påverkar inflödet. Det ska tilläggas att klimatsystemet kryllar av återkopplingar, både positiva och negativa, vilket är en av anledningarna till att det är så svårt att förutse hur det reagerar på förändringar av en parameter (t ex CO2 i atm)...

  2008-03-18 | 16:49:15
 • Gunilla säger:

  Jo, det var lite slarvigt uttryckt av mig, så tack C för ditt utmärkta förtydligande. :) Var resten av inlägget
  korrekt? Kände mig lite osäker när jag skrivit det - ibland är det knepigt att sammanfatta och referera utifrån föreläsningsanteckningar så att det blir begripligt.

  2008-03-18 | 19:06:51
  Bloggadress: http://Iwillnevergiveup.blogg.se

Kommentera inlägget här: